Du är här

Fiber på Norra Stenungsön

På denna sida samlas information för att underlätta för boende på Norra Stenungsön att ta ställning till Telias erbjudande om fiberanslutning. Sidan kommer uppdateras kontinuerligt allt eftersom ny information finns att tillgå.

Den 4/11 höll fibergruppen tillsammans med en representant från Telia en presentation för fastighetsägarna på Norra Stenungsön. Presentationen mynnade ut i ett erbjudande från Telia som vi på ön har att ta ställning till. Här finns fibergruppens presentation.

Kortfattat om Telias erbjudande

Pris: 16 700 kr

Priset gäller under förutsättning att minst 75% (93 st) av fastigheterna väljer att ansluta. Uppnår vi inte 75% gäller erbjudandet inte alls.

Sista beställningsdag är 6/12

Leveranstid beräknas bli ca 7 månader efter orderläggning (sommaren 2016)

Antal som tackat ja till fiber

Antal tecknade avtal 2015-12-21: 83,6% (102 st)

Frågor och svar

Lördag 14 november kl. 13:00-17:00 hålls Öppet Hus i samlingslokalen på Stenungsögården. Då har man möjlighet att träffa och ställa frågor till representanter från Telia och fibergruppen. Om behov finns läggs återkommande frågor med svar från Öppet Hus upp här på sidan.

På Telia Öppen Fibers hemsida finns mängder med information om fiber och vanliga frågor/svar: www.oppenfiber.se